DDA: Voorspellingen voor de trends van 2015

De DDA, Dutch Digital Agencies, vroeg om input op trends voor 2015. Vanuit Rhinofly formuleerden we onze gedachten over 2015. De eerste drie hieronder zijn mijn gedachten. Verderop lees je ook de input van collega’s Bas, Hugo en Ronald.

Future of interaction

De manier waarop we input leveren voor onze devices gaat het komend jaar veranderen. De fundering is hiervoor in 2014 gelegd met de komst van producten zoals de Myo, de Leap Motion en de Kinect SDK2. In 2015 zullen dit type producten een prominentere rol krijgen en is het aan merken en bureaus om slim na te denken wat voor impact dit heeft op producten en diensten.

Kleinere schermen betekent meer focus

De opkomst van smart watches zal er voor zorgen dat we nóg slimmer om moeten gaan met het ontwikkelingen voor micro resoluties. Daarvoor zullen we eenzelfde exercitie gaan doen als enkele jaren geleden voor het mobiele scherm: namelijk het verder afpellen van de propositie en de bijbehorende boodschap, tot het op een klein scherm past.

Offline en online smelten samen

Door contactloze protocollen (denk aan NFC en iBeacons) zijn we in staat om in 2015 nog slimmer gebruik te maken van de versmelting tussen de digitale en fysieke wereld. Hiermee breidt het speelveld van bureaus uit van enkel interactie voor schermen, naar beleving in de offline wereld.

Input Bas Gezelle:

De strijd tegen de fysieke realiteit gaat losbarsten

Virtual reality (VR) gaat in 2015 de massa bereiken met het uitkomen van de Oculus Rift en Project Morpheus. Technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat de scheidslijn tussen de fysieke en de virtuele werkelijkheid vervaagd is. Naast gaming gaat VR ons transporteren naar een andere realiteit om: verhalen en momenten intens te kunnen ervaren, nieuwe perspectieven mee te krijgen en te connecten in de virtuele ruimte.

Disconnect to reconnect

De trend waar we zo nu en dan via een digitale sabat de vele prikkels van het internet en technologie achter ons laten zet zich ook in 2015 door. Waar Ben® ons dit jaar al liet ontdekken dat de wereld groter is dan onze kleine schermpje en Kit Kat ons wees op een analoge break zullen er komend jaar meer merken en initiatieven volgen.

Shift in sharing

We zien een flinke verschuiving in het online delen van informatie. De gerichte communicatie neemt sterk toe met apps als Whatsapp, FB Messaging en share-buttons die dit stimuleren. De content die gedeeld wordt is beperkter houdbaar met apps als Snapchat en Slingshot. Iedereen heeft “the right to be forgotten”. En tot slot viert anonimiteit hoogtij door het NSA-schandaal, maar ook met apps als Secret en Whisper.
Input Hugo van de Hoef:

Gepersonaliseerd advies en inzichten

De natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens in combinatie met de bewustwording van de impact die onze eet- en leefgewoonten hebben op onze gezondheid, zorgt ervoor dat we steeds meer inzicht en grip willen hebben op ons lijf. Dit zorgt voor een groot vraag en draagvlak voor devices en services die ons gepersonaliseerd advies en inzichten geven. De bereikbaarheid van data zal als katalysator dienen voor de nieuwsgierigheid van de mens als het gaat om gezondheid.

Technologie moet onzichtbaar zijn

Nieuwe technologie wordt steeds toegankelijker en steeds meer bereikbaar voor iedereen. Dat zien merken en bureau’s maar dankzij de populariteit van platformen als Kickstarter ook de rest van Nederland. Techniek moet echter niet leidend zijn in de oplossing maar bijdragen aan het resultaat. Het moet bestaand gedrag verrijken, nieuw gedraag aanwakkeren om zo waarde toevoegen aan het idee en de ervaring van de gebruikers.

Privacy vs personalisatie

Gebruikers zijn zich steeds bewuster om met wat we online delen, niet alleen op sociale kanalen maar ook wie we toegang geven tot deze kanalen. Dit gaan we terug zien in de manier waarop gebruikers deze kanalen inzetten als social login op platform maar vooral in gepersonaliseerde campagnes, en zal meer en meer een afweging gemaakt worden tussen de waarde van privacy en waarde van entertainment.
Input Ronald van Schaik:

Nieuwe betekenis van bureaus

Er ontstaat een onderscheid tussen bureaus voor wie interactieve creativiteit een middel is om winst te maken en bureaus die gedreven zijn om de toekomst te ontdekken en betekenisvol te zijn. Deze laatste groep richten hun magische combinatie van strategische, creatieve en technologische breinen op al het moois in de driehoek wiskunde, kunst en psychologie. Dat wat ze daar ontdekken passen ze toe op andere doelen dan verhogen van sales voor hun klanten. Van deze bureau gaan we mooie, echt vernieuwende initiatieven zien die ook “het goede” dienen.